Tag Archives: Pinterest repin

Dịch vụ Repin Pinterest

Dịch vụ Repin Pinterest Ra đời vào cuối năm 2009, Pinterest đơn giản là một website chia sẻ hình ảnh với giao diện được lấy ý tưởng từ chiếc bảng ghi chú truyền thống và những chiếc đinh ghim. Pinterest = Pin Interest Mục đích của người tạo ra Pinterest là muốn hỗ trợ người dùng dễ dàng lưu giữ …

Read More »
Call Now Button