Thiết lập để mọi người có thể xem và comment bài viết của bạn trên Facebook

Thiết lập để mọi người có thể xem và comment bài viết của bạn trên Facebook

Thiết lập để mọi người có thể xem và comment bài viết của bạn trên Facebook

B 1 : Vào Cài đặt (Setting)

B2 : Vào phần Quyền Riêng tư –> Ai có thể xem nội dung của tôi? –> Chọn Tất cả mọi người

B3 : Vào phần Người theo dõi –> Bình luận của Người theo dõi –> Chọn Tất cả mọi người.

DONE

Thế là bây giờ tất cả mọi người kể cả ko phải là bạn của bạn trên Facebook đã có thể xem bài viết mới và bình luận về nó rồi.

 

Chúc các bạn thành công.

 

Thiết lập để mọi người có thể xem và comment bài viết của bạn trên Facebook

Thiết lập để mọi người có thể xem và comment bài viết của bạn trên Facebook
Phone
Messenger
Messenger
Phone